"Dođite, djeco, poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem!"

"Što bi nam, braćo predraga, moglo biti milije od takva

Gospodnjeg glasa koji nas zove"ZAJEDNICA OBLATA SVETOG OCA BENEDIKTA - SAMOSTAN SV. IVAN TROGIRSKI

       

Značenje oblat:


• Oblat je kršćanin, laik-vjernik,đakon,svećenik, redovnik(ca), koji živi po Pravilu naše Zajednice, nalazi evanđeoski poticaj da prvenstveno Boga, zatim Sv. Josipa, Sv. Benedikta traži i u svemu slavi!

• Duhovnom povezanošću i međusobnim pomaganjem oblati sv. Benedikta i očituju i produbljuju zajedništvo u Kristu i njegovoj Crkvi. 

Duhovnost

• Oblat, što znači prineseni, prinosi svoj život Bogu po darivanju bližnjima i svojoj Zajednici. Svoje oblatsko prinošenje sjedinjuje s Kristovom žrtvom i blaguje na Njegovoj euharistijskoj gozbi.

• Zajedno s drugim kršćanima oblat živi Kristovo pashalno otajstvo, a zajedno s ostalom subraćom i sestrama ostvaruje ga obraćeničkim životom umiranja grijeha i življenja Kristu.

Nadahnut Duhom Svetim i potaknut zavjetom Sv. Benediktu stalnosti u svojoj zajednici, oblat slavi Boga najprije u svojoj obitelji ili samostanu. Pozvan je da daje vlastiti doprinos u svojoj kršćanskoj zajednici-župi, obitelji i u svojim građanskim (posao,politika,sindikati,volintiranje,…) ili samostanskim dužnostima.


U svomu duhovnom životu braća/sestre stavljaju u središte molitvu. Svaki dan se više puta mole, zaštitniku Zajednice svetom Benediktu.

• U skladu s naukom Crkve, će osobito njegovati božansko čitanje, lectio divina, kao životno čitanje Riječi Božje.

• Životno slušanje Božanske Riječi će ostvarivati predanim radom u poslu kojim se bave ili samostanskom načinu života,

“ da se u svemu slavi Bog“!


Svjetovni oblat će s Zajednicom biti stvarno povezan. U okviru svojih mogućnosti, sudjelovat će s subraćom samostana u liturgijskim slavljima i drugim važnijim događajima Zajednice. Bit će povezan s ostalim oblatima i sudjelovat će u zajedničkim duhovnim obnovama, minimalno jednom godišnje.

Oblacija

• Oblacija je čin, odobren od Crkve, kojim se kršćanin prinosi Bogu, obvezujući se na privremeno ili trajno obnavljanje svog krsnog posvećenja.

• Postulant, upoznat sa zahtjevima oblatske službe, upućuje poglavaru Zajednice vlastoručno pisanu zamolbu da stupi u oblatsku pripravu. Ako mu je želja prihvaćena, započinje svoj oblatski novicijat, tijekom kojega će proučavati osobito sveto Pismo, svetog Benedikta, Pravilo i Konstitucije naše Zajednice.

• Po završetku novicijata, koji traje godinu dana, slijedi oblacija prema odobrenom obredu. Ime se oblata upisuje u oblatski imenik naše Zajednice, a povelja oblacije pohrani se u samostanu.

• Oblacija nije redovničko/monaško posvećenje, ali ima obilježje trajnog obećanja Bogu. Ipak, po odluci oblata ili Zajednice, oblatska služba može prestati.   Ako si na putu traženja smisla i nazireš ga u Redu Svetog Oca Benedikta ili Svete Skolastike, upusti se u pustolovinu braće koji poput svoga utemeljitelja sv. Benedikta naviještaju Riječ Božju na više načina: kao monasi ili misionarke !

 


***POSTANI NAŠ SUBRAT ILI SESTRA, ODAZOVI SE SVETOM DUHOVNOM POZIVU! KAO REDOVNIK ILI OBLAT U SVIJETU

NASLJEDUJ KRISTA, SVETU OBITELJ I APOSTOLE!

NASLJEDUJ SVETOG OCA BENEDIKTA

NASLJEDUJ SVETU SKOLASTIKU***

u Hrvatskoj ili iseljeništvu


• MI BENEDIKTINCI OSB  polažemo zavijete:


* POSLUŠNOST  (lat. oboedientia) , * STABILITAS LOCI- pripadnost/postojanost  samostanu u koji se uđe ,

*MONAŠKA TRADICIJA (lat. conservatio morum)


* NAŠOJ ZAJEDNICI MOGU PRISTUPITI SVI KRŠĆANI m/ž KAO KANDIDATI  za:

- braća monasi

- braća đakoni

- braća svećenici

- sestre misionarke Sv. Skolastike

- Svjetovni Oblati u Zajednici

- Volonteri/civili

- Prijatelji koji na određeno vrijeme žive u Zajednici

Između ostalog, našoj Zajednici mogu pristupiti  rastavljene osobe i udovci. 


KANDIDATURA: od 3-6 mjeseci // NOVICIJAT: 1 GODINU = odvija se u Hrvatskoj


Školovanje za svećeničke kandidate se odvija u PROVINCIJAMA: EUROPA : Italija, Ukrajina, Grčka ili  AFRIKA: ETIOPIA

(u dogovoru sa poglavarima).  Školovanje za đakone, braću ili sestre se odvija u: HR ili Ukrajini.


DOĐI - VIDI - POSTANI KRISTOV VOJNIK !  ODLUČI SE ZA SVETO DUHOVNO ZVANJE I POSTANITE NAŠ SUBRAT ILI SESTRA !


ILI POSTANI NAŠ: SVIJETOVNI OBLAT, PRIJATELJ ZAJEDNICE ILI

DOBROTVOR  NAŠEG SAMOSTANA U HR, GRČKOJ  ILI AFRICI-ETIOPIJA !


• CRKVA SE DANAS SUSREĆE SA VELIKIM PROBLEMIMA PO SVIJETU, A POSEBNO U NAŠOJ EUROPI…koji su još daleko od riješenja, TAKO DA VJERNICI ODLAZE ILI GOTOVO NE PRISUSTVUJU SV.EUHARISTIJI , ISPISUJU SE KAO VJERNICI, A „POZVANI“ ODUSTAJU OD PUTA DUHOVNOG ZVANJA.


TAKO PATI NAŠA KATOLIČKA VJERA PO SVIJETU, JER JE NEDOSTATAK DUHOVNIH ZVANJA SVE VEĆI!

• Samo da VAM dragi prijatelji o Njemačkoj iznesem podatak: od 5.000 redovnika, više od 50% je starije od 65 godina. Prošle dvije godine samo su 94 kandidata počeli novicijat. Samo na prste jedne ruke možemo izbrojiti mlađe od 25 godina!


MI NUDIMO NOVU ALTERNATIVU: PUT,ISTINA, ŽIVOT!

DUHOVNO ZVANJE ZA SVAKOG KRŠTENOG!

Ako imalo imamo vjere, DUŽNI SMO MINIMALNO, iako je ON učinio daleko VIŠE ZA NAS I RAZAPET NA KRIŽ!


Samostani koji bi se otvarali izvan Hr, imali bi ime svog domicijalnog SVETCA- SVETICE. 

Imamo svi mogućnost, raditi na dobrobiti poslanja našeg Gospodina: GDJE SU  DVOJICA ILI VIŠE  OKUPLJENI U MOJE IME , JA SAM S VAMA….idite svem svijetu i navještavajte Radosnu vijest!


PRIMI ME GOSPODINE,

PO SVOJOJ RIJEČI I ŽIVJET ĆU; I NEMOJ DA SE U SVOJOJ NADI POSTIDIM.


POĐI ZA MNOM I SLIJEDI ME !     


*****Monastische Berufung


Die Gemeinschaft  versteht sich als Teil der spirituellen Tradition des Ordens der Benediktiner. Sie bemüht sich, das große, darin enthaltene monastische Charisma, das sie mit dem christlichen Osten gemeinsam hat, zu leben.

Der Heilige Benedikt (ca. 480-ca. 547 in Umbrien) hatte den Männern und Frauen seiner Zeit ein christliches Lebensmodell angeboten; er lehrte über die Wahrheit und die Weisheit des Herzens und entwickelte so seine Regeln für einen Lebensstil, die in einigen wenigen Prinzipien zusammengefasst werden können: Sich jederzeit der Gegenwart Gottes bewusst zu sein, Gott zu suchen und jeden Menschen zu ehren. Viele Christen haben in diesem Ideal eine Antwort gefunden auf ihr tiefstes Bestreben.

In der Regel des Heiligen Benedikts werden menschliche Werte und Bedürfnisse und spirituelle Notwendigkeiten auf harmonische Art und Weise zusammen geführt und vereint. Bis auf den heutigen Tag sind seine Einsichten eine Quelle der Inspiration für viele Gemeinschaften überall auf der Welt.

Zuerst Gott suchen, vor allem, über allem und durch alles; Gottes Wort in sich aufnehmen in einem Kloster als Schule für den Dienst an Gott; das Verlangen, das Evangelium uneingeschränkt zu leben in einer Gemeinschaft, vereint durch das Gebet, die Arbeit und die Gastfreundschaft; Christus zu folgen im Zölibat und nichts Seiner Liebe vorzuziehen – all das sind die Grundsätze, die die benediktinische monastische Berufung umschreiben.

Und letztendlich, wie es von dem Fresko in der Lateinischen Kirche von Chevetogne veranschaulicht wird: Der Mönch lebt in der ständigen Erwartung der Wiederkehr Christi. Mit weitem Herzen rüstet er sich voller Freude und ist bereit, wenn der Herr kommt, ihm zu begegnen.
„Siehe, Ich komme bald. Ich, Jesus, Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern.“ (Offenbarung 22, 12.16)*****Ökumenische Berufung


Seit ihrer Gründung 1925 durch Dom Lambert Beauduin (1873-1960), einem Pionier der ökumenischen Bewegung innerhalb der römisch-katholischen Kirche, will die Gemeinschaft der Mönche in der Abtei von Chevetogne ein Zentrum sein für das Gebet, für die Begegnung und für die theologischen Studien im Dienste für die Einheit von allen Christen.
Liturgisch gesehen teilen die Mönche sich in zwei Gruppen auf: Die eine zelebriert die Gottesdienste, die Eucharistie, usw. nach dem westlichen lateinischen bzw. römischen Ritus, die andere nach dem östlichen, dem byzantinischen Ritus, so wie es im Laufe der Geschichte auch in einigen anderen Klöstern getan wurde.
Das Spezifische an dem monastischen Projekt von Chevetogne ist jedoch, dass diese Bi-Ritualität aus ökumenischen Gründen eingeführt wurde, um die Kluft zwischen den beiden Traditionen zu überbrücken und um die verschiedenen christlichen Konfessionen miteinander zu versöhnen, ungeachtete aller bestehenden Verschiedenheiten und Risse. Auf diese Weise will man die herausragende Stellung des Gebetes kund tun: Es ist das Gebet, das jede Person mit sich und anderen vereinigt, auf einem mühsamen Weg der Bekehrung, der zugleich auch unsere Gemeinschaften und Kirchen darauf vorbereitet, das Geschenk der Einheit in vollem Umfange zu empfangen.

Da es sicher wahr ist, dass man den anderen nicht schätzen kann, ohne ihn kennen zu lernen, dann ist der erste Schritt zur Versöhnung, den anderen anzunehmen, so wie er ist und wer er ist. Darum hat die Gemeinschaft von Chevetogne sich dafür engagiert, den christlichen Osten kennen zulernen und zu verstehen, insbesondere die Russische Orthodoxie. Der byzantinische Dienst wird in Chevetogne hauptsächlich in kirchenslawisch zelebriert, zuweilen wird die Göttliche Liturgie (Eucharistie) auch in griechischer Sprache gefeiert.
Enge Verbindungen hält man zu den alt-orientalischen Kirchen, ebenso zu der Anglikanischen Gemeinschaft und zu den Reformierten Kirchen. Das gibt den Mönchen die Möglichkeit, alle Anhänger Christi während ihres täglichen Gebetes im Herzen zu tragen, und ebenso auch die Sorge um die Einheit der Kirchen.